TV-antennes

DVB-T/T2 - DAB+ Buitenantenne 14 dB VHF / UHF

Versterkt DVB-T/T2 - DAB+ Binnen Antenne 12 dB VHF / UHF

DVB-T/T2 - DAB+ Versterkte Buitenantenne 20 dB FM / VHF / UHF

DVB-T/T2 Buitenantenne 14.5 dB

DVB-T/T2 Buitenantenne 47 dB UHF

DVB-T/T2 Buitenantenne 42 dB UHF

Buitenantenne 28 dB FM / DAB / VHF / UHF

DVB-T/T2 Buitenantenne 14.5 dB UHF

DVB-T/T2 Binnen Antenne 28 dB VHF / UHF

DVB-T/T2 Buitenantenne 17 dB UHF

DVB-T/T2 Buitenantenne 10 dB UHF

DVB-T/T2 Buitenantenne 40 dB UHF / VHF

VHF Buitenantenne 12.8 dB DVB-T / DVB-T2 / VHF

Binnenantenne | Passief | FM |

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | Ontvangstbereik: 0-15 km | Versterking: 4 dB | Aluminium

Outdoor DAB Antenna | Max. 4 dB Gain | DAB: 170 - 250 MHz

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | VHF | Ontvangstbereik:

Binnenantenne | Passief | UHF

Binnenantenne | Passief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

HDTV-Buitenantenne | Actief |

HDTV-Buitenantenne | Actief |

3G / 4G-Antenne | GSM / 3G / 4G

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | UHF |

Binnenantenne | Actief | UHF |

Binnenantenne | Actief | FM /

Binnenantenne | Actief | FM /

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:

Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik: