logo 2016_20160226205047

Retour

Hoe te handelen bij:

 

·         Defect product.

      Ondanks dat wij de uiterste zorg besteden aan de kwaliteit van onze producten kan het voorkomen dat er iets defect raakt. Wij leveren onze producten met een fabrieksgarantie van 1 jaar op fabricagefouten. Onoordeelkundig gebruik en/of molest is hiervan uitgesloten.

Defecte goederen binnen de garantietermijn kunt u, ter beoordeling of aan de garantievoorwaarden wordt voldaan voldoende gefrankeerd retour zenden.

Dit kan onder begeleiding van:

 • uw naam- en adresgegevens,
 • factuurnummer 
 • per retour te sturen item de klachtomschrijving.

 

Na inspectie zullen de goederen, indien aan de voorwaarden wordt voldaan gerepareerd, gecrediteerd of vervangen worden. De beslissing hoe de procedure af te werken ligt bij De Koptelefoon.

Goederen welke niet aan de garantievoorwaarden voldoen worden na emailoverleg met de klant en voor rekening van de klant al dan niet gerepareerd en terug gestuurd naar de klant of vernietigd.

 

·         Verkeerd besteld.

Producten het liefst in originele verpakking maar zonder gebruikssporen kunnen binnen 14 dagen na aanschaf, voldoende gefrankeerd, worden geretourneerd naar De Koptelefoon Steendervalsweg 26 9436PM Mantinge.  Na inspectie kunnen deze producten worden gecrediteerd. Het juiste product kunt u via de website bestellen.

 

·         Verkeerd geleverd.

Het zou kunnen dat er door ons een product verkeerd is geleverd. Wilt u dit dan per email aan ons melden? Wij zullen voor de juiste afhandeling zorgen.

 

Het zou kunnen dat er door ons een product verkeerd is geleverd. Wilt u dit dan per email aan ons melden? Wij zullen voor de juiste afhandeling zorgen.

 

 • Afkoelingsperiode

  Voor consumenten aankopen heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

  Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

  Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. 

  Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Niet juist / volledig en of onduidelijk ingevulde formulieren alsmede niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet in behandeling genomen en vernietigd.

Goederen reizen voor uw risico en dienen goed te worden verpakt en verzonden om beschadiging door transport te voorkomen.

De Koptelefoon behoudt het recht om de reden van retour aan te passen.