Gehoorschade

  • Beschrijving

Jongeren onderschatten gevaar draadloze oortjes, vrees voor nieuwe generatie met gehoorschade

Draadloze oortjes zoals Airpods vormen een gevaar voor veel jongeren. Kenniscentrum VeiligheidNL stelt dat een op de vijf mbo-studenten weleens een piep of ruis in het oor heeft na luisteren met oortjes of koptelefoon.

Audiologen en kno-artsen vrezen dat er over enkele jaren een hele generatie met gehoorschade komt. ,,Als ik college geef aan studenten en ik vraag wie er ooit ‘n pieptoon ervaren heeft, dan steekt bijna iedereen zijn vinger op”, zegt de koninklijk onderscheiden audioloog Jan de Laat. Jongeren die vaak op stap gaan en naar harde muziek luisteren lopen over een periode van vijf jaar gemiddeld zo’n 5 decibel gehoorverlies op in het spraakspectrum, zegt De Laat. ,,Er moet daarom snel meer voorlichting in de bovenbouw van de basisschool komen. Het gebruik van Earpods lijkt vanaf daar fors toe te nemen.”


Het risico op een piep of een ruis in je oor is volgens VeiligheidNL bijna twee keer zo groot als je luistert op een onveilig volume. Onveilig wordt het boven de 85 decibel. Dan is er kans op gehoorschade, maar ook dat is weer afhankelijk van de tijdsduur. Luisteren naar meer dan 103 decibel kan volgens De Laat een piep veroorzaken en de kans bestaat dat die piep niet verdwijnt. ,,Als je in totaal meer dan 4 uur luistert, vinden we een verhoogd risico op piep of ruis”, zegt ook Saskia Kloet, programmamanager gehoorschadepreventie bij VeiligheidNL. In de studie, die is gehouden onder 40.000 mbo-studenten, toont het kenniscentrum aan dat er een relatie is tussen risicogedrag en de eerste tekenen van gehoorschade.

Schrikbarende aantallen

Volgens KNO-arts Marc van der Schroeff gaat het om schrikbarende aantallen. ,,Waarschijnlijk vindt deze groep studenten de beleving van muziek op een harder volume dermate groter dat zij de gezondheidsrisico’s voor lief neemt. Een piep in het oor na blootstelling aan geluid betekent dat er schade is aangericht aan het gehoor. Tot op zekere hoogte is dit soort schade reversibel, maar al snel leidt het tot permanent letsel. De schade telt alleen maar op met herhaalde blootstelling.”

In de Tweede Kamer klinken eveneens bezorgde geluiden over de nieuwe cijfers. ,,Dit is niet oké en het is belangrijk dat mensen dit beseffen”, zegt Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. ,,Je wilt het jongeren echt niet aandoen dat ze door onwetendheid de rest van hun leven een piep of zoem horen.” Wybren van Haga, sinds enkele maanden ook tinnituspatiënt, vindt dat de overheid ‘alleen technisch veilige oortjes op de markt moet toelaten’. ,,Dit gaat vrij makkelijk door Chinese troep te weren van de Europese markt. Er zijn steeds meer mensen die permanente tinnitus overhouden aan het gebruik van slechte oortjes. Ik weet uit ervaring dat het onvoorstelbaar vervelend is.” Mohammed Mohandis van PvdA wil gehoorschade nu echt hoger op de politieke agenda. ,,Dit onderzoek bevestigt dat de staatssecretaris in actie moet komen.”

Cruciaal advies